Hand in eigen website
Proclaimer

Hand in eigen website

De verantwoordelijkheid van deze website ligt voor honderd procent bij Creatiecabine. Creatiecabine ontwikkelt websites met zorg en verstand van zaken. Daar vormt deze website geen uitzondering op.

Toch kunnen er fouten in de website geslopen zijn. Het blijft tenslotte mensenwerk. Een link die de werking van je computer, tablet of smartphone negatief beïnvloedt? Ontbrekende of onvolledige informatie? Formulieren of pagina's die niet bereikbaar zijn?

Fouten melden

Ontdek je een foutmelding, dan hoor ik dat graag. Mail je opmerkingen naar joni@creatiecabine.nl 
Even bellen kan natuurlijk ook: 0488 484 931

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De rechten van ideeën, illustraties, grafische ontwerpen, afbeeldingen en teksten zoals in deze website (www.creatiecabine.nl) zijn opgenomen berusten bij Creatiecabine. Alle werken zijn voortgekomen uit de geestelijke prestatie van Joni Simon Peña en vallen onder het intellectueel eigendom van de maker.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de maker deze werken te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken via enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën of opname te maken.

Wil je meer weten?

Heb je nog prangende vragen over websites, webshops of andere online oplossingen? Neem gerust contact. Dan praten we bij.

Creatiecabine, het reclamebureau dat jouw verhaal op waarde schat